กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างสมดุลของทุนนิยมโดยรัฐและเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศจีน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF