กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะและบทบาทของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF