กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เทคนิคของ อูทา ฮาเก็น และ รูดอล์ฟ ฟอน ลาบานในการพัฒนาทักษะการแสดงละครสุขนาฎกรรม : กรณีศึกษาตัวละครผู้หญิงในเรื่อง ลาฟฟิ่ง ไวลด์ ของ คริสโตเฟอร์ ดูแรงต์(1987) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy