Return to Article Details ผลกระทบของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ ที่มีต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการเจนเนอเรชั่นวาย (The effects of Adversity Intelligence and Emotional Intelligence on Success of Generation Y Entrepreneurs) Download Download PDF