Return to Article Details การศึกษาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนไทย – มุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Download Download PDF