กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทวิจารณ์หนังสือ: Social Darwinism and Nationalism in Korea: The Beginnings (1880s-1910s): "Survival" as an Ideology of Korean Modernity ของวลาดิมีร์ ทิโคนอฟ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล