กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พุ่มพวง ดวงจันทร์ กับการเปลี่ยน (ไม่) ผ่านของเพลงลูกทุ่ง (กลางทศวรรษ 2520 - กลางทศวรรษ 2540) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล