กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มโนทัศน์ของความรักและการเลือกคู่ครองบนพื้นที่สิ่งพิมพ์ในสังคมไทยทศวรรษ 2460 ถึง 2480 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF