กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้กระทำความผิดหรือผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมระยะที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล