กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความยินยอมและความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy