กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของความสามารถในการดูดซับความรู้ส่วนบุคคลต่อการสร้างความรู้ของกลุ่ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF