กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักขนาดเล็กของ นักท่องเที่ยวไทยในหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF