กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการชำระเงินผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF