กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการก่ออาชญากรรมซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล