กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษารูปแบบการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานของสำนักปฏิบัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF