กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพ ตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล