กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Model Eliciting Activities เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล