กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy