กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy