วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของการ์ตูนไทย สู่จินตนาการอันก้าวไกลในโลกดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • ณปภัช อโรชาสิริ -

คำสำคัญ:

คำสำคัญ    การ์ตูนไทย, จินตนาการ, โลกดิจิทัล

บทคัดย่อ

การ์ตูน (cartoon) คือทัศนศิลป์สองมิติรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความหมายที่เฉพาะเจาะจงแปรเปลี่ยนไปตามเวลา ความหมาย ในสมัยใหม่โดยทั่วไปหมายถึง การวาดเส้นหรือจิตรกรรมแบบกึ่งสัจนิยมหรืออสัจนิยม เพื่อการ เสียดสี การล้อเลียน ความขบขัน หรือการแสดงออกซึ่งกระบวนแบบเชิงศิลปะ ศิลปินผู้วาดการ์ตูนเรียกว่านักเขียนการ์ตูน (cartoonist) โดยประเภทของการ์ตูนมี2ลักษณะ คือ1) ภาพนิ่ง 2) ภาพเคลื่อนไหว โดยแบ่งได้ 5 ประเภทคือ 1) การ์ตูนการเมือง 2) การ์ตูนขำขัน 3) การ์ตูนเรื่องยาว 4) การ์ตูนประกอบเรื่อง 5) การ์ตูนมีชีวิต วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์การ์ตูนไทยเริ่มจากการเข้ามาของวิทยาการเขียนภาพแบบตะวันตก ซึ่งขรัวอินโข่ง ถือเป็นจิตรกรในสมัยรัชกาลที่ 3 - 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมามีนักเขียนการ์ตูนจำนวนมากในประเทศไทยที่เริ่มมีบทบาทสำคัญจนถูกขนานนามให้เป็นนักเขียนการ์ตูนดังในยุคต่างๆ ด้วยอัตลักษณ์ในด้านลายเส้น และการเล่าเรื่องประกอบภาพอย่างสวยงามและสร้างสรรค์ โดยเชื่อมโยงกับบริบทของวัฒนธรรม สังคม การเมือง การปกครอง และเศษฐกิจในยุคนั้นๆได้อย่างชัดเจน ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่ถูกพัฒนาให้เชื่อมโยงกับโลกโซเซี่ยล โดยนักเขียนการ์ตูนส่วนใหญ่จะต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองสื่อทางด้านดิจิทัลเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

References

เอกสารอ้างอิง

การ์ตูน. ความหมายของการ์ตูน. (2565). สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2565 .

จาก http://www.digitalschool.club

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. การ์ตูน (2565). สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565.

จาก https://th.wikipedia.org/wiki.

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพฯ :

อักษรเจริญทัศน์.

แนวหน้า. ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : ‘การ์ตูนไทยชั้นครู’ ปฐมภูมิการอ่านหนังสือของเด็ก. (2565)

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://www.naewna.com

ศรุตานนท์ ไรแสง. (2559). จินตนาการ : สิ่งสรรค์สร้างความเป็นอัตลักษณ์. วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 1

ฉบับที่ 2 : ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

Art by Kru.Kaem. ประเภทของการ์ตูน (2565).

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://sites.google.com

GQ Thailand. 11แอพพลิเคชั่นที่เราว่าโคตรรดีสำหรับคนสายดิจิตอลอาร์ต (2565).

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. https://www.gqthailand.com.

Jobbkk. การ์ตูนไทยไปถึงไหนแล้ว เปิดมุมมองหัวเรือใหญ่ธุรกิจการ์ตูนไทย. (2565).

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://www.jobbkk.com

Pantip. การ์ตูนเพชรพระอุมา. (2565).

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก http://topicstock.pantip.com

Plotter. Let’s Pick Thai Artist : แนะนำศิลปินนักวาดชาวไทยประจำสัปดาห์ : Little D-chan.

(2565). สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://www.plotter.in.th

Sanook. 15 นักวาดการ์ตูนไทย ผู้บุกเบิกคอมิกส์สายพันธุ์ไทยในตำนาน (2565).

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://www.sanook.com

soymilk. 5 ระยะ "ตั้ม-วิศุทธิ์ พรนิมิตร" อันตรายถึงญี่ปุ่น. (2565).

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://www.soimilk.com

True. ทำความรู้จักกับ Digital art กัน. (2565). สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565.

จาก https://intrend.trueid.net.

Thaiware. 14 แอปพลิเคชันวาดรูป วาดภาพ ที่ดีที่สุดบน iPad และ Apple Pencil. (2565)

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://review.thaiware.com

Theasianparent. การ์ตูนอนิเมชั่น. (2565).

สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาก https://th.theasianparent.com

Wurkun. คุยกับตั้ม “วิศุทธิ์ พรนิมิต” ศิลปินนักวาดการ์ตูนแถวหน้าของเมืองไทย ผู้มีผลงานเป็นที่รู้จัก

ในระดับสากล. (2565). สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2565. จาdhttps://www.wurkon.com

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-28