กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความจริงของวัตถุ : ภาพ และการสร้างความหมาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy