#วารสารพัฒนศาสตร์ #บัณฑิตอาสาสมัคร #การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ #วป๋วย
Return to Article Details การตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจในชีวิตและความผาสุกทางจิตวิญญาณ ของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Download Download PDF