กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างสรรค์ละครล้านนาร่วมสมัยที่พัฒนาจากเพลงพื้นบ้านภาคเหนือ: กรณีศึกษาเรื่อง ศศิวิภา ริชาร์ดสัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy