กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญากู้ยืมเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล