กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ โอกาสและกลยุทธ์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF