กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเครียดและการเผชิญความเครียดของเกษตรกรชาวนาตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF