กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้แนวคิดทาง SROI Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล