กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานมหกรรม “SMEs Fair 2018 สุรินทร์” ของผู้ประกอบการในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF