กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสัมผัสเสียงสระ <ไ-> กับ <ใ-> ในลิลิตยวนพ่ายและโคลงทวาทศมาส นัยแห่งการกำหนดสมัยการรวมเสียง [-aj] ในภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF