กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของทรัพยากรในงานและการยอมรับในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ ผ่านความพยายามทุ่มเทของพนักงานฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจค้าปลีก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล