กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กลุ่มจักสานชุมชนบ้านไชยา หมู่ 4 อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล