กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล