กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy