กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy