กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานในการพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล