กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบชุดการสอนมัลติมีเดียตามแนวการสอนทักษะปฏิบัติทางดนตรีร่วมกับการใช้สัญลักษณ์มือของโคดายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล