กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สำนักงานปุ๋ย เทศบาลนครกรุงเทพ : ประวัติศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพ ปลายทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2510 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy