Information For Readers

กองบรรณาธิการวารสาร ขอแนะนำให้ผู้อ่าน สมัครเป็นสมาชิกของวารสาร เพื่อใช้บริการการแจ้งเตือนการตีพิมพ์วารสาร (ฉบับใหม่) โดยท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกวารสาร Register หรือกดที่ด้านบนของหน้าแรกของวารสาร การลงทะเบียนนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล สำหรับการเผยแพร่วารสารฉบับใหม่ ซึ่งการลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสาร จะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Statement