สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220