แผนที่ยุทธศาสตร์: การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้สู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

Main Article Content

สืบวงศ์ กาฬวงศ์

Abstract

แผนที่ยุทธศาสตร์: การแปลงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้สู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้
THE STRATEGY MAPS: CONVERTING INTANGIBLE ASSETS
INTO TANGIBLE OUTCOMES
Robert S. Kaplan and David P. Norton

Article Details

Section
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)