วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

169 ถนนลงหาดบางแสน

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20131