วารสารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ร่วมกับ ThaiJO สร้างระบบ Online Submission ของวารสาร RMCS อย่างเต็มรูปแบบ