การประยุกต์ทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ๊กเซอร์ไซส์ ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมอง สำหรับฟื้นฟูความจำในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น

Main Article Content

วรากร เกรียงไกรศักดา
เสรี ขัดแข้ม

Abstract

Development of a Brain-Training Rehabilitation Program Based on Neurobics Exercise Theory for Patients with Mild Dementia

Warakorn Kriengkaisakda1 and Seree Chadcham2

1Bhuddasothorn Hospital, Chachoengsao Province, Thailand

2College of Research Methodology and Cognitive Science Burapha University, Thailand

The purpose of this study was to develop a brain training program based on Neurobics Exercise Theory to target short term memory rehabilitation in patients with mild dementia. Participants were 34 patient volunteers with mild dementia from Bhuddasothorn Hospital Chachoengsao Province, randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received a brain-training program based on Neurobics Exercise Theory. Instruments used for data collection were the WAIS-III Digit Span and Digit Symbol subtests. Data were analyzed using t-tests and MANOVA. It was found that the experimental group’s pre-post scores showed a statistically significant improvement on both Digit Span and Digit Symbol, and that the experimental group’s test scores were significantly higher than the control group’s after the brain-training program concluded.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)