สามารถกดติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ : Parichart Journal 
https://www.facebook.com/Parichart-Journal-106771431880029

**กองจัดการวารสาร: นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์

โทรศัพท์ 08 1540 7304 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7242
#parichartjournal