วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มช่องทางการติดต่อ สื่อสารข้อมูลผ่าน facebook อีกหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกดติดตามเพจวารสารได้ที่ http://www.facebook.com/PSPAJCMU