Contact

กองบรรณาธิการวารสารรัฎฐาภิรักษ์ สำนักงานวารสารรัฎฐาภิรักษ์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เลขที่ 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต/แขวงดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2691-9356

Principal Contact

พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Phone 02-6919356

Support Contact

กองบรรณาธิการวารสารรัฎฐาภิรักษ์
Phone 02-6919386