เรียน  ผู้ใช้งานระบบ ThaiJO ทุกท่าน

ตามที่ ThaiJO ได้ปิดปรับปรุงระบบ เพื่อทำการรวมข้อมูลผู้ใช้ที่มีหลายฐาน (ผู้ใช้เดิม จำเป็นต้องมีหลายแอคเค้าท์) ให้เหลือแอคเค้าท์เดียว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินงานต่อไปนั้น  ทาง ThaiJO ได้แจ้งขอให้ผู้ใช้งานทุกคนของระบบ ThaiJo ทำการ reset รหัสผ่าน และแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่จะใช้ใน ThaiJo โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนในลิงก์

ขั้นตอนการ reset รหัสผ่าน

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านเป็นอย่างสูง