Announcements

วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เตรียมเปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์

2021-03-21

วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เตรียมเปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ โดยในช่วงนี้ทางวารสารอยู่ในระหว่างการตั้งค่าระบบ Thai-jo สำหรับการรับและตอบกลับบทความ เมื่อเมื่อการตั้งค่าระบบเสร็จเรียบร้อย ทางวารสารจะประกาศรับบทความสำหรับตีพิมพ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณครับ

บรรณาธิการ