Announcements

วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เตรียมเปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์

2021-03-21

วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เตรียมเปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ โดยในช่วงนี้ทางวารสารอยู่ในระหว่างการตั้งค่าระบบ Thai-jo สำหรับการรับและตอบกลับบทความ เมื่อเมื่อการตั้งค่าระบบเสร็จเรียบร้อย ทางวารสารจะประกาศรับบทความสำหรับตีพิมพ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ขอบคุณครับ

บรรณาธิการ

Read more about วารสารดนตรีและวัฒนธรรม เตรียมเปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-21
ดูทุกฉบับ

ISSN : (PRINT)

ISSN : (ONLINE)