นาฏศิลป์บาหลี

ผู้แต่ง

  • ภาวิณี บุญเสริม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

บาหลี  เป็นเกาะๆ หนึ่งในจำนวนหมื่นกว่าเกาะของประเทศอินโดนีเซีย  เป็นเกาะที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจจากคนทั่วโลกทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งยังคงรักษารูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างเหนี่ยวแน่น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-01-15

ฉบับ

บท

บทความวิจัยสร้างสรรค์